Udokumentowanie przychodu z najmu można robić w dowolnej formie. Dokumenty te jednak muszą gwarantować prawidłowe ustalenie przychodu. Jeśli najem nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Tego radzaju najem nie powoduje zawieszenia świadczeń emerytalnych i rentowych.