Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeznaczyło na ten cel 75 mln zł. Program wspiera powstawanie lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Wnioski mogą składać gminy, związki międzygminne, powiaty i  organizacje pożytku publicznego, które planują wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysokość wsparcia wynosi od 30 do 50% kosztów przedsięwzięcia w zależności od jego rodzaju i tworzonego zasobu. Wsparcie polega na bezzwrotnej dotacji wypłacanej w trakcie lub po zakończeniu przedsięwzięcia.