Przedsiębiorcy korzystają z możliwości zgłaszania swoich dłużników do rejestru. Informacja ta  skutecznie uniemożliwia zaciągnięcie kredytu. Wierzyciel musi jednak pamietać o aktualizowaniu informacji dotyczącej spłaty należności przez dłużnika. Powinien to zrobić w ciągu 14 dni od dnia powzięcia informacji.