Rząd zaakceptował koncepcję rejestracji pobytu. Obywatel będzie sam decydował o podaniu swojego miejsca zamieszkania.  Będzie to można zrobić osobiście lub drogą elektroniczną. Rząd chce, aby zmiany weszły w życie od 2018 roku.