Nowe przepisy umożliwiają reaktywację społecznego budownictwa pod wynajem. W ciągu 10 lat powstanie co najmniej 30 tysięcy nowych mieszkań wybudowanych dzięki preferencyjnej akcji kredytowej BGK. Fnansowanie  będzie udzielane przez BGK towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom mieszkaniowym oraz spółkom gminnym.