Zwolnione z podatku są grunty i budynki, które są wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą,  budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody,  nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, oraz budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.