Osoby, które chcą umorzyć składki ZUS mają czas na złożenie wniosku tylko do 15 stycznia 2015 roku. Po upływie tego terminu wniosek w ZUS może zostać odrzucony. Od stycznia 2013 roku obwiązuje ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą . Dzięki ustawie istnieje  możliwość ubiegania się o umorzenie zaległości w składkach na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe. Umorzenie dotyczy nie tylko samej zaległości w składkach, lecz także kwoty naliczonych odsetek.