Pośrednicy najczęściej zawierają umowy poza lokalem przedsiębiorstwa.
Największy problem sprawiają im  przepisy dotyczące odstąpienia oraz spełnienia obowiązków informacyjnych.
Część z nich nie rozumie w jaki sposób mają  je określić w umowie.
Pośrednicy chcą mieć umowy jak najprostsze.
Po wejściu w życie nowej ustawy zostaną one znacznie rozbudowane i  prawdopodobnie mniej zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta.