Po ostatniej obniżce w październiku, stopy procentowe NBP pozostają na rekordowo niskim poziomie.
Stopa referencyjna wynosi 2 procent.

Większość ekonomistów  nie spodziewa się zmian stóp, ani w Polsce, ani w strefie euro.

Według nich  głównym czynnikiem skłaniającym do pozostawienia stóp są bardzo dobre  dane o polskiej gospodarce z ostatniego miesiąca.

Istnieje więc duże prawdopodobieństwa, że stopy procentowe nie zostaną obniżone w tym roku.