Zaliczka nie jest bowiem tym samym, co zadatek. Zaliczka nie stanowi sama w sobie zabezpieczenia wykonania umowy. To jedynie część zapłaty za mieszkanie. Jeśli zatem sprzedaż mieszkania nie dojdzie do skutku, zaliczka wraca do właściciela.
Zadatek natomiast, po wpłaceniu stronie sprzedającej, zostaje u niej nawet w momencie nie dojścia umowy do skutku.
Należy zatem zwracać baczną uwagę na nazewnictwo, zwłaszcza w przypadku transakcji dotyczącej mieszkania, gdzie w grę wchodzą duże kwoty.