Tylko w lipcu 2014 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 11,9 procent. To o 0,1 procenta lepszy wynik, niż w czerwcu, kiedy to stopa bezrobocia wyniosła dokładnie 12 procent.
Natomiast stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), jak informuje Główny Urząd Statystyczny, osiągnęła w drugim kwartale tego roku 9,1 procent.W pierwszym kwartale wskaźnik ten wynosił 10,6 procent.
Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł natomiast 74,1 procent w drugim kwartale, co oznacza wynik lepszy od tego osiągniętego w pierwszym kwartale (56,1 procent).