Ponad 30 tys. mikro firm będzie mogło w ten sposób zaoszczędzić na uproszczeniu sprawozdań finansowych Ustawa ta jest przystosowaniem polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z ubiegłego roku.
W sprawozdaniu firmy te będą uwzględniały tylko podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
Zgodnie z dyrektywą unijną jednostki mikro to spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w danym roku obrotowym oraz w roku poprzedzającym, nie przekroczyły dwóch z trzech kryteriów: suma bilansowa w wysokości 1,5 mln zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 3 mln zł, przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym - 10 osób.
Również stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze oraz inne tego typu podmioty, począwszy od sprawozdań za rok bieżący, będą mogły skorzystać z uproszczeń.
Nowela zakłada również rozszerzenie katalogu jednostek mikro m.in. na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, w sytuacji kiedy przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej pomiędzy 1,2 mln euro a 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy.