Resort Finansów uważa, że nowe przepisy zagwarantują sprawiedliwy podział wszystkich zysków pomiędzy państwem a firmami, ktore zajmują się wydobywaniem węglowodoru. Dotychczasowe przepisy zdaniem rządu nie gwarantowały bowiem sprawiedliwego podziału zysków pomiędzy państwem a przedsiębiorcami.
Nowe przepisy mają również stanowić swego rodzaju impuls inwestycyjny dla gospodarki w Polsce. Tak twierdzi wiceminister finansów - Janusz Cichoń.
Opodatkowanie po zmianach oraz renta surowcowa mają wynosić około 40 procent.