Wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina przewiduje, że w okresie od lipca do września stopa bezrobocia powinna wynosić około 11 proc., a jesienią możliwy jest sezonowy wzrost o około 0,5 - 0,8 pkt. proc. Ponadto, według ministra, tendencja spadkowa stopy bezrobocia na pewno się utrzyma. Według danych GUS stopa bezrobocia w czerwcu spadła do 12,0 proc. z 12,5 proc. w maju.