W ubiegłym tygodniu przystąpienie poparł również Parlament Europejski, który w tej sprawie pełni rolę konsultacyjną. Ponadto kraj ten uzyskał także polityczne poparcie szefów rządów i państw członkowskich potwierdzone podczas szczytu UE pod koniec czerwca.
Premier Litwy podkreślił, że przyjęcie euro jest strategicznym krokiem dla kraju, przemyślanym ekonomicznie i politycznie i ma na celu wsparcie wzrostu gospodarczego.
Litwa, która ubiegała się o przyjęcie do strefy euro w 2007 roku, zostanie dziewiętnastym krajem strefy euro, po Łotwie, Estonii, Słowacji, Cyprze, Malcie, Słowenii, Grecji, Belgii, Niemczech, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Austrii, Portugalii i Finlandii.