Urząd Statystyczny Unii Europejskiej zaprezentował wyniki swojej analizy. Okazuje się, że państwa należące do UE uzyskały najniższe wpływy podatkowe mierzone jako procent PKB w 2010 roku.
W kolejnych latach wpływy te wyraźnie rosły. Średnia ważona dla wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej wyniosła w 2012 roku 39,4 procent. To o ponad 10 procent więcej, niż w przypadku niektórych państw nie należących do unii.
Z analizy Eurostatu jasno wynika, że europejscy podatnicy obciążeni są coraz wyższymi podatkami.