"Matki I kwartału" zapowiadają walkę o wcześniejsze wydłużenie urlopów rodzicielskich. Gdyby odpowiednia ustawa weszła w życie do 10 czerwca wydłużony, 12 miesięczny urlop przysługiwałby rodzicom wszystkich urodzonych w tym roku. Anna Majzner, jedna z "Matek I kwartału" powiedziała w radiowej Jedynce, że dzieci urodzonych do 17 marca jest w Polsce niemal 80 tysięcy. Uchwalenie nowej ustawy we wrześniu pozbawi ich rodziców prawa do dłuższego urlopu. Anna Majzner dodała, że u nas warunki dla rodzin są znacznie gorsze niż na Zachodzie. Przedstawicielka ruchu matek przypomina, że rodzice wciąż poszukują wsparcia dla swojego projektu. Prosili już o fachowe porady pedagogów i psychologów. Ci zgodnie podkreślają wagę rozwoju dziecka po 6 miesiącu życia. Wtedy właśnie kształtuje się przywiązanie do rodziców i wiele ważnych przyzwyczajeń społecznych. Rodzice powinni mieć wtedy z nimi jak największy kontakt. Anna Majzner zwraca uwagę, że zgodnie z nową ustawą urlop będzie przysługiwał zarówno matkom, jak i ojcom dzieci.
"Matki I kwartału 2013" to ruch powstały w odpowiedzi na proponowane przez rząd zmiany zasad przyznawania urlopów wychowawczych. Zgodnie z nimi, prawo do rocznego urlopu przypadnie tylko rodzicom dzieci urodzonych po 17 marca. Jeśli ich maluchy przyjdą na świat przed tym dniem, urlop będzie trwał pół roku. Ustawa ma wejść w życie 1 września.