Resort finansów chce zapewnić skarbówce znacznie większy dostęp do tajemnicy bankowej. Fiskus miałby też prawo poznać wysokość spłat udzielonych podatnikowi pożyczek i kredytów. MF zakłada utworzenie Rady ds. Unikania Opodatkowania, która miałaby wydawać niewiążące opinie w fazie odwoławczej postępowania podatkowego dotyczącego klauzuli obejścia prawa. Robiłaby to na wniosek podatnika (za opłatą) lub organu podatkowego. Jej członków powoływałby minister finansów na 4-letnią kadencję. Ponadto Ministerstwo Finansów chce, aby o interpretację można było występować wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wśród zmian jest też propozycja, aby ogłoszenie upadłości lub zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony, powodowało przerwanie biegu przedawnienia, a nie tylko jego zawieszenie. Oznacza to, że np. po egzekucji termin przedawnienia (przeważnie pięcioletni) zaczynałby biec na nowo.