Jesteś jednym ze współwłaścicieli, spadkobiercą lub zająłeś część sąsiedniej nieruchomości, przez zasiedzenie możesz uzyskać prawo własności tej nieruchomości za darmo. Zasiedzenie to jeden ze sposobów nabycia własności nieruchomości. Polega ono na nabyciu własności nieruchomości po okresie jej posiadania przez okres 30 lat, a w niektórych przypadkach nawet po 20 latach.
W województwie łódzkim do dnia dzisiejszego jest wiele nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym. W wielu przypadkach wystarczy skorzystać z instytucji zasiedzenia nieruchomości, by nabyć jej własność. Często duże nieruchomości zarówno gruntowe jak i budynki zarządzane są przez jednego z kilku współwłaścicieli. Takie sytuacje mogą prowadzić do nabycia przez niego własności całej nieruchomości. Dotyczy to również sytuacji, gdy po śmierci spadkodawcy, tylko jeden ze spadkobierców objął nieruchomość i nie nastąpił podział spadku. W wielu takich oraz podobnych sytuacjach może dojść do nabycia udziałów w nieruchomości bądź nabycia całej nieruchomości. Ponadto możliwe jest nabycie w drodze zasiedzenia części nieruchomości, najczęściej ma to miejsce w warunkach sąsiedzkich, gdy ogrodzenie wykracza poza granicę nieruchomości zajmując nieruchomość sąsiednią. Do czasu, gdy nie nastąpi zasiedzenie sąsiad może domagać się przesunięcia ogrodzenia zgodnie z granicą nieruchomości, a także odszkodowania za zajęcie jego gruntu. Zasiedzenie zmienia ten stan rzeczy, gdyż zmieniają się granice nieruchomości w sposób w jaki przebiega ogrodzenie. Sytuacji prowadzących do zasiedzenia jest wiele i zawsze konieczna jest konsultacja z prawnikiem. Ponadto nabycie własności przez zasiedzenie stwierdza sąd i jest to jedyna droga do prawnego stwierdzenia tego faktu.