Coraz gorsze informacje płyną ze strefy euro. Zdaniem unijnych statystyków, w krajach posługujących się wspólną walutą, bezrobocie bije rekordy. W eurostrefie znów wzrosło bezrobocie i znów do rekordowych poziomów. Najnowsze dane podał unijny urząd statystyczny Eurostat.W krajach strefy euro bezrobocie wynosiło w styczniu 11,9 procent, o jedną dziesiątą procent więcej niż w grudniu. Obecnie w eurostrefie zatrudnienia niema dziewiętnaście milionów ludzi. W skali całej Unii bezrobocie jest nieco mniejsze, wynosi10, 8 procent, to także minimalnie więcej niż w grudniu. Najwyższy odsetek ludzi bez pracy ma Grecja – dwadzieścia siedem procent, zaraz potem jest Hiszpania z wynikiem ponad dwadzieścia sześć procent. W najtrudniejszym położeniu są ludzie młodzi, w skali Unii co czwarty młody dorosły nie ma pracy, w Grecji i w Hiszpanii - ponad połowa.
Według Eurostatu, w Polsce bezrobocie wynosi 10,6 procent; to nieco mniej od unijnej średniej. Statystycznie najmniej ludzi bez pracy jest w Austrii i w Niemczech. Jednocześnie w strefie euro spadła inflacja: wynosi 1,8 procent i po raz pierwszy od dwóch lat jest niższa od celu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny.