PPP pozwala przeprowadzać duże inwestycje infrastrukturalne, na które nie stać władz samorządowych, a które są niezbędne zarówno do rozwoju regionu lub miasta, jak i poprawy komfortu życia mieszkańców.
Choć w Polsce zapotrzebowanie na takie inwestycje również jest olbrzymie, idea dopiero raczkuje. Nie nadąża bowiem za nią system prawny, który dotychczas nie sprecyzował do końca zasad współpracy prywatnego biznesu i organizacji samorządowych.
Właśnie wspomniane wyżej inwestycje infrastrukturalne- drogi oraz kolejne etapy tworzenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - podawał kilkanaście dni temu jako pierwsze przykłady możliwości PPP marszałek województwa Witold Stępień. Działo się to podczas podpisywania porozumienia między Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi w sprawie współpracy przy projektach PPP.
ŁARR S.A. już w grudniu ub. roku postanowiła, jako pierwsza w województwie, zacząć wdrażać projekty w formule PPP i nieprzypadkowo pierwszymi partnerami agencji stali się łódzcy adwokaci. Oporne wdrażanie formuły PPP w naszym kraju jest bowiem skutkiem wspomnianych niedoskonałości przepisów, jakiekolwiek przedsięwzięcia warto więc projektować wespół z prawnikami.
Praktyka inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest taka, że koszt przedsięwzięcia ponosi zwykle w całości lub w większej części prywatny przedsiębiorca, podmiot publiczny przekazuje zaś na cele inwestycji nieruchomość oraz przygotowuje potrzebną dokumentację. Co ma z tego samorząd - wiadomo: nowe drogi, parkingi, pływalnie itp. a także usługi użyteczności publicznej, np. wywóz nieczystości lub komunikacja miejska. Przedsiębiorca prywatny zaś najczęściej nie otrzymuje wynagrodzenia w formie zapłaty, dostaje za to prawo do eksploatacji powstałego obiektu przez uzgodniony okres konieczny do odzyskania poniesionych nakładów i osiągnięcia zakładanego zysku. Powstała infrastruktura staje się, własnością publiczną.
Partnerstwo publiczno-prywatne może mieć różne formy. Podmiot publiczny i prywatna firma mogą zawiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjną, ewentualnie spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Jeśli doda się do tego mnogość wariantów rozliczeń inwestycji, widać że możliwości współpracy jest wiele. Stąd zapewne niepełne i niedoskonałe uregulowania prawne kontaktów nastyku "wspólne-prywatne".
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ostro się wzięła do odrabiania zaległości we wdrażaniu PPP w Łódzkiem, gdzie tego typu inwestycji jeszcze nie planowano. Po grudniowej inauguracji - kiedy to przystąpiła do sieci PPP prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki - i niedawnej umowie z Okręgową Izbą Adwokacką, 11 kwietnia zamierza zorganizować ogólnopolski kongres PPP. Będzie okazja do podpatrzenia jak to robią inni - w skali kraju rozpoczęło bowiem współpracę w ramach PPP 66 podmiotów publicznych, z czego 16 przystąpiło do niej w 2012 roku. Będzie też okazja podzielić się doświadczeniami ze wspólnych działań z samorządem adwokackim.