Spółka Colian Sweet zobowiązała się również, że po tej samej cenie nabędzie udziały FC Solidarność od wszystkich zainteresowanych udziałowców cukierniczej spółki. Umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta, o ile do 30 kwietnia 2013 roku zostaną spełnione następujące warunki: zgoda UOKiK, zapewnienie sobie przez Colian Sweet posiadania co najmniej 80 proc. łącznej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników FC Solidarność i brak pogorszenia się sytuacji majątkowej lub finansowej FC Solidarność. Na sfinansowanie transakcji Colian Sweet pozyska kredyt bankowy w wysokości 80 milionów złotych. Pozostała kwota ma zostać zapewniona przez Coliana i fundusz Ipopema 21 FIZ. Pierwsza reakcja na wiadomość była optymistyczna. Akcje Coliana na otwarciu dzisiejszych notowań podrożały o ponad pięć procent z 2,18 do 2,29 złotego. Sytuację momentalnie wykorzystali jednak sprzedający, którzy zepchnęli kurs mocno w dół. Obecnie za papier cukierniczej spółki trzeba zapłacić 2,17 zł, czyli około 0,5 procent mniej niż wczoraj. Warto jednak zauważyć, że trend - rozpoczęty mniej więcej w połowie czerwca ubiegłego roku - wciąż jest wzrostowy, a akcje spółki od tamtego czasu podrożały o ponad 20 procent. Ważnym poziomem cenowym, który powinien wspierać kupujących są okolice 2 złotych. Najsilniejszym oporem jest poziom 2,40 złotego. Jego zdecydowane sforsowanie powinno otworzyć kursowi drogę w okolice 3 złotych.