Blisko 3,8 mln objętych eksmisjami klientów tych banków otrzyma rekompensaty, których wartość wynosić będzie od kilkuset dolarów do 125 tys. dolarów, w zależności od tego, jaki błąd lub wykroczenie popełniły instytucje finansowe, podejmując decyzję o zajęciu nieruchomości.
4 niezbite argumenty za kupnem akcji.  Odszkodowania wypłacą takie banki jak: Aurora, Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, MetLife Bank, PNC, Sovereign, SunTrust, US Bank i Wells Fargo - precyzuje Fed, czyli amerykański bank centralny, w oficjalnym komunikacie. Banki te wypłacą klientom bezpośrednio 3,3 mld dolarów, a 5,2 mld zostanie przeznaczone na modyfikację kredytów hipotecznych bądź umorzenia należności, które powstały, gdy banki nakazały klientom, których domy zajęto, wypłacenie różnicy między wysokością kredytu a sumą, za jaką sprzedano nieruchomość. Ugoda ta jest następstwem dochodzenia, które rząd nakazał podjąć w kwietniu 2011 roku, by wyjaśnić nieprawidłowości dotyczące osób, które w latach 2009-2010 zostały bezprawnie eksmitowane lub poszkodowane finansowo w jakiś inny sposób w związku z zajęciem nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym.