Jednak również dopiero za trzy lata wejdą w życie zmiany dotyczące limitowanych punktów karnych:  do tego czasu policja będzie mogła nakładać na kierowców dowolną ilość punktów karnych za wykroczenia drogowe. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o kierujących pojazdami. To ważne dla kierowców, ponieważ ustawa ta przesuwa z 19 stycznia 2013 r. na 4 stycznia 2016 r. termin wejścia w życie części przepisów, których stosowanie jest związane z rozszerzonym zakresem danych przetwarzanych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) oraz z procesami opartymi na komunikacji z CEK. W tym czasie ma zostać przebudowany system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w celu dostosowania go do ustawy o kierujących pojazdami, m.in. poprzez przeniesienie do tego systemu policyjnej bazy punktów karnych. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 14 grudnia 2012 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, zaś drugie czytanie zostało przeprowadzone 3 stycznia br. na posiedzeniu plenarnym. Aby zmienione przepisy weszły w życie, potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu i prezydenta. Także dopiero 4 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy, ograniczające do 10 punktów karnych limit punktów, które można nałożyć na kierowcę podczas jednej kontroli (póki co nie ma żadnych limitów). Pocieszające jednak jest to, że na takich samych zasadach pozostanie możliwość uczestniczenia w kursach redukujących punkty karne – wciąż więc będzie można zmniejszyć liczbę punktów karnych o 12 w ciągu roku.

Które przepisy będą obwiązywały od 19 stycznia 2013 r.?
• nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy,
• wprowadzenie nowych kategorii prawa jazdy,
• nowy wzór prawa jazdy,
Wzór nowego prawa jazdy
• oraz elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Jakie zmiany nie wejdą w życie w planowanym czasie?
Z informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że do 3 stycznia 2016 r. nie zostaną zrealizowane następujące przepisy ustawy o kierujących pojazdami:
• Obowiązek odbycia pomiędzy 4 i 8 miesiącem od uzyskania prawa jazdy kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;
• Obowiązek kierowania wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką z zielonym symbolem liścia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego;
Zakaz:
• Przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej w okresie próbnym;
• Podejmowania w okresie próbnym pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;
• Osobistego wykonywania w okresie próbnym działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B;
• Obowiązek odbycia kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla osób, które w okresie próbnym popełniły dwa wykroczenia w ruchu drogowym;
• Cofnięcie uprawnień osobie, która popełniła w okresie próbnym 3 wykroczenia lub 1 przestępstwo.
Projekt przewiduje również, że od 4 stycznia 2016 r. służby (m.in. żołnierze, funkcjonariusze policji, PSP, Straży Granicznej, BOR) będą miały obowiązek odbycia obowiązkowego kursu w zakresie kierowania pojazdem uprzywilejowanym.