Dodał, że pierwsze projekty inwestycyjne mogą rozpocząć się jeszcze w 2013 r."Zakładam, że późną wiosną zakończą się wszystkie procedury związane z rejestracją i uruchamianiem pracy spółki, która nazywamy Inwestycje Polskie. Formalna nazwa chyba będzie brzmiała inaczej, ale (...) tym terminem ją opisałem w moim wystąpieniu sejmowym. Niewykluczone, że pierwsze projekty inwestycyjne, które będą korzystały z tych środków, powinny jeszcze w roku 2013 się rozpocząć" - powiedział Tusk. Dodał, że rząd chce w 2013 r. utrzymać wysokie tempo inwestycji infrastrukturalnych. "Zakładamy blisko 19 mld zł na drogi, zarówno nowe, jak i remonty. Kolej, ciągle pięta achillesowa naszej komunikacji mimo naszych wysiłków, to ponad 10 mld zł na remont linii, zakup taboru i modernizację dworców" - powiedział. Program Inwestycje Polskie został zapowiedziany w październiku przez premiera Donalda Tuska podczas tzw. drugiego expose. Ma on na celu utrzymanie tempa wzrostu inwestycji i PKB oraz tworzenie miejsc pracy. Zgodnie z założeniami programu do Banku Gospodarstwa Krajowego będą wnoszone wybrane udziały spółek Skarbu Państwa, ale z zastrzeżeniem, że MSP utrzyma pakiety kontrolne w spółkach strategicznych. Następnie akcje te będą sprzedawane, co umożliwi pozyskanie dodatkowego kapitału, który będzie przeznaczany na wspieranie inwestycji. Program Inwestycje Polskie ma objąć m.in. budowę elektrowni węglowych i gazowych, gazociągów, magazynów gazu, infrastruktury drogowej, kolejowej oraz portowej. W grudniu minister skarbu Mikołaj Budzanowski podpisał akt założycielski spółki. W pierwszym kwartale 2013 r. ma być wyłoniona jej rada nadzorcza oraz zarząd. Resort skarbu zapowiedział też, że spółka będzie działać w oparciu o "najlepsze praktyki funduszy typu private equity, a jej model biznesowy wesprze strategiczną rolę programu Inwestycje Polskie". Ministerstwo zakłada, że w pierwszym roku działalności spółka skupi się na aktywnym poszukiwaniu projektów oraz edukacji inwestorów, promując formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2013 r. ma rozpocząć się też kilka procesów inwestycyjnych. Rząd w grudniu zgodził się na wnoszenie akcji spółek Skarbu Państwa do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Celowej Spółki Inwestycyjnej (CSI) - wyraził zgodę na specjalny tryb zbycia udziałów w spółkach PGE, PKO BP, PZU i Ciech poprzez ich wniesienie do CSI i BGK.