Dodał także, że pierwsze projekty inwestycyjne mogą rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku. „Zakładam, że późną wiosną zakończą się wszystkie procedury związane z rejestracją i uruchamianiem pracy spółki, która nazywamy Inwestycje Polskie. Formalna nazwa chyba będzie brzmiała inaczej, ale (...) tym terminem ją opisałem w moim wystąpieniu sejmowym. Niewykluczone, że pierwsze projekty inwestycyjne, które będą korzystały z tych środków, powinny jeszcze w roku 2013 się rozpocząć” - powiedział Tusk. Dodał także, że rząd chce w bieżącym roku utrzymać wysokie tempo inwestycji infrastrukturalnych. „Zakładamy blisko 19 mld zł na drogi, zarówno nowe, jak i remonty. Kolej, ciągle pięta achillesowa naszej komunikacji mimo naszych wysiłków, to ponad 10 mld zł na remont linii, zakup taboru i modernizację dworców”. Program Inwestycje Polskie został zapowiedziany w październiku przez premiera Donalda Tuska podczas tzw. drugiego expose. Ma on na celu utrzymanie tempa wzrostu inwestycji i PKB oraz tworzenie miejsc pracy. Zgodnie z założeniami programu do Banku Gospodarstwa Krajowego będą wnoszone wybrane udziały spółek Skarbu Państwa, ale z zastrzeżeniem, że MSP utrzyma pakiety kontrolne w spółkach strategicznych. Następnie akcje te będą sprzedawane, co umożliwi pozyskanie dodatkowego kapitału, który będzie przeznaczany na wspieranie inwestycji. Program Inwestycje Polskie ma objąć m.in. budowę elektrowni węglowych i gazowych, gazociągów, magazynów gazu, infrastruktury drogowej, kolejowej oraz portowej.