Dokładniej chodzi o dzielnicę Śródmieście-Załęże. Przedmiotem przetargu jest między innymi nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 48.463 m kw., na którą składają się między innymi: prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 33.473 m kw. wraz z prawem własności budynku nadszybia szybu Wschodni o powierzchni użytkowej 266,40 m kw., wieży szybowej szybu wschodni o wysokości 22,2 m. Marek Tokarz, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń powiedział: zamierzamy sprzedać majątek po dawnych kopalniach Poza tym przetarg obejmuje prawo użytkowania wieczystego innych działek. Licytacja odbędzie się w Bytomiu już 16 stycznia 2013 roku, o godzinie 12.00, przy ulicy Strzelców Bytomskich 207 w sali konferencyjnej - pokój 222. Ponadto SRK ogłosiła drugi przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości (lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 134,30 m kw. zlokalizowanym w budynku mieszkalnym przy ulicy Chrzanowskiego 3 w Bytomiu). Licytacje odbędą się już 4 stycznia przyszłego roku w siedzibie SRK w Bytomiu, (ulica Strzelców Bytomskich 207, pokój 222, o godzinie 9.00).