W związku z tym 6 listopada br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację uchwały, przedłożoną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program budowy  dróg krajowych na lata 2011-2015”. Uchwała zmieniająca uchwałę zakłada przesunięcie dwóch inwestycji programu, z załącznika nr 2 (inwestycje przewidziane do realizacji po 2013 roku) do załącznika nr 1a (inwestycje priorytetowe do realizacji do 2013 roku). Te priorytetowe inwestycje dotyczą budowy obwodnicy Marek, w tym budowy drogi S-8 na odcinku od ul. Piłsudskiego w Markach do węzła Drewnica (oraz sam węzeł) oraz budowy drogi S-8 Radzymin-Marki. Decyzja o przesunięciu priorytetów jest uzasadniona, ponieważ obwodnica Marek jest jedną z kluczowych inwestycji drogowych Warszawy. Obecnie droga wylotowa ze stolicy przez Marki w kierunku Białegostoku jest najbardziej obciążoną trasą nie tylko w stolicy, ale też w całej Polsce. Obwodnica ma przyczynić się do poprawy spójności sieci drogowej, usprawni przy tym ruch, ułatwi komunikację przez Marki, Ząbki, Zielonkę, Kobyłkę, Wołomin i Radzymin.
Miejmy nadzieję, że budowa przebiegnie szybko i sprawnie, ponieważ na obwodnicy skorzystają wszyscy – zarówno kierowcy jak i mieszkańcy podwarszawskich miejscowości.
Węzeł Marki – Będzie realizował połączenia w każdym kierunku. Zostanie zmodernizowany w ramach przebudowy Trasy Toruńskiej. Do momentu oddania odcinka do Węzła Drewnica, zachowana będzie łącznica pozwalająca na bezkolizyjny zjazd w kierunku Marek. Docelowo na kierunku Trasa Toruńska – Węzeł Drewnica będzie przechodził na Aleją Marszałka Piłsudskiego na dwóch estakadach z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Rozprowadzenie ruchu będzie realizowane na poziomie terenu, poprzez skrzyżowanie o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną(czytaj „rondo ze światłami”). Planuje się, że z kierunku ulicy Radzymińskiej tylko jeden pas ruchu będzie umożliwiał kontynuowanie jazdy do Marek, dwa będą wyprowadzały ruch w kierunku Węzła Drewnica.