Z badania wynika również, że aż siedemdziesiąt dwa procent  firm miało ostatnio problemy z terminowym odzyskiwaniem należności. Nowe inwestycje w ciągu najbliższego kwartału rozpocznie 20,4 proc. przedsiębiorstw. Jednocześnie drugi kwartał z kolei przedsiębiorstwa obniżają szacunki dotyczące wysokości kwartalnych wydatków na inwestycje ogółem, co może zapowiadać osłabienie dynamiki inwestycji w drugiej połowie roku. Pogłębiło się ujemne już w poprzednim kwartale saldo tych prognoz, co oznacza rosnącą przewagę udziału inwestorów planujących zmniejszenie inwestycji ogółem w relacji do nakładów poniesionych w roku ubiegłym. Łącznie 34,2 proc. inwestorów zamierza zmniejszyć wydatki na nakłady w relacji rocznej, o 3,7 punktów procentowych  więcej niż w poprzednik kwartale, przy czym w większości przypadków (24,4 proc. próby) będzie to znacząca obniżka. O planowanym wzroście nakładów informowało natomiast 23,8 proc. badanych przedsiębiorstw, o 1,7 punktów procentowych  mniej niż w poprzednim kwartale. 12,9 proc. inwestorów zgłosiło zamiar poważnego zwiększenia nakładów. Obniżenie prognoz dynamiki kwartalnych inwestycji względem szacunków na trzeci kwartał  nastąpiło w niemal wszystkich badanych grupach (poza energetyką i sektorem publicznym). Spowolnienie wzrostu inwestycji ogółem widoczne w planach kwartalnych nie przełożyło się na korektę rocznych planów inwestycji. Można zatem przypuszczać, że spowolnienie to było planowane i zostało wkalkulowane już wcześniej w plany roczne.