Badanie zostało przeprowadzone  aż w 213 centrach handlowych w Polsce, które łącznie stanowią około siedemdziesięciu procent nowoczesnej powierzchni centrów handlowych w kraju. Wzięto pod uwagę osiem największych aglomeracji: Warszawę, Katowice, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Kraków, Łódź i Szczecin. Badaniem zostały również objęte wiodące miasta średniej wielkości, takie jak Bydgoszcz, Białystok, Kielce, Lublin, Częstochowa, Radom i Toruń . W centrach handlowych w piętnastu największych miastach Polski najliczniejszą grupę stanowią przedstawiciele branży mody (od 29 procent do 36 procent wszystkich najemców), usług (od 9 do 16 procent), obuwia i galanterii skórzanej (od 9 do 13 procent) oraz najemcy gastronomiczni (od 7 do11 procent). Przedstawiciele pozostałych kategorii branżowych stanowią mniej niż 10 procent wszystkich najemców. Z raportu wynika, że pod względem obecnych w centrach handlowych marek, podobnie zresztą jak w poprzednim roku, liderem okazał się sklep prasowy Inmedio, który występuje aż w ponad 80 proc. analizowanych centrach. Poza tym liczną grupę stanowią przedstawiciele operatorów komórkowych (występują w przedziale.65 a nawet 80 procent analizowanych centrów), a na kolejnych miejscach uplasowały się marki takie jak CCC, Triumph oraz Apart.