Takich kwot użył w swoim wystąpieniu  w Sejmie wiceminister transportu Andrzej Massel. Zapowiedział także zmianę ustawy o transporcie kolejowym i nowe prawo o warunkach pracy na kolei. Pakiet dla bezpieczeństwa na kolei został przedstawiony przez ministra transportu Sławomira Nowaka pod koniec maja bieżącego roku  na posiedzeniu Zespołu do spraw Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym. Zawiera on dziesięć propozycji, zakładających między innymi  częstsze kontrole pociągów i przeprowadzenie zmian ustawowych. Wiceminister transportu  wskazał też, że działania, które mogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, można podzielić na dwa rodzaje: twarde, czyli dotyczące modernizacji linii i taboru czy wymiany rozjazdów, oraz miękkie, dotyczące zmian ustawowych czy zapisów w sprawie standardów szkolenia i warunków pracy kolejarzy. Do twardych możemy zaliczyć  poza trwającymi remontami linii kolejowych i zakupem taboru dla przewoźników, remont rozjazdów i przejazdów. Program rozjazdowy obejmuje zakup i zabudowę rozjazdów o podwyższonym standardzie eksploatacyjnym. W programie założono wymianę aż 700 rozjazdów, około 350 rozjazdów rocznie. Realizacja programu nie tylko przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy, ale także pozwoli na odwołanie ograniczeń wydłużających czas jazdy - wyjaśnił Massel. Celem programu przejazdowego jest poprawa bezpieczeństwa pociągów i uczestników ruchu drogowego. Na początek ma być zmodernizowanych 235 przejazdów na 68 liniach kolejowych.