Zmiany wiążą się z ogromnymi kosztami, ponieważ należy przemalować 4,5 tys. aut, 50 tys. skrzynek oraz zaopatrzyć pracowników w nowe ubrania, które będą kosztowały ok 35 mln zł.

Zmiana symbolu przyniesie również zmiany placówek Poczty Polskiej.


Według źródła informacji: PAP