Jak czytamy dalej, projekt nowego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych zakłada, że geodeta, który wykonuje mapy do celów projektowych, otrzyma dokumentację opatrzoną klauzulą przyjęcia jej do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (działają w strukturach starostw powiatowych) najpóźniej następnego dnia po złożeniu w tym ośrodku.
 
Geodeta będzie czekał 5 dni, a nie 10 na materiały z ośrodka niezbędne do wykonania zamówionej przez inwestora pracy – dodaje dziennik. Chodzi m.in. o: mapy, współrzędne punktów osnowy geodezyjnej etc.

Według źródła informacji : „Rzeczpospolita"