Kupujący w ten sposób ma gwarancję prawną dotyczącą danej nieruchomości, że:

- jest jej jedynym i prawdziwym właścicielem, chyba, że zapis w umowie stanowi inaczej,

- jest chroniony przed ewentualnymi wierzycielami sprzedającego,jest chroniony przed ewentualnymi ukrytymi obciążeniami, które są nałożone na nieruchomość,

- może otrzymać ochronę prawną swojej własności w wypadku,jednokrotnie spisany dokument daje mu gwarancję,

- że nikt nie będzie mógł dokonać w niej zmian i nie ma do niej praw bez jego uprzedniej wiedzy i zgody.Właściciel jest uważany za jedyną osobę, której bank może założyć hipotekę, by pokryć zapłatę za nieruchomość.

Poza tym wiadomość o wpisaniu nieruchomości do rejestru i zmianie jej właściciela jest automatycznie przekazywana do katastru. W związku z tym kolejny rachunek za zapłatę podatków zostanie przekazany nowemu właścicielowi.

Najważniejszą sprawą jest jednak sprawdzenie czy osoba, od której kupujemy daną nieruchomość jest faktycznie jej poprzednim właścicielem, tzn. czy jest to osoba, która widnieje w rejestrze lub jeśli nieruchomość nie została wybudowana, do kogo należy teren pod budowę.

Ważne jest też obciążenie hipoteczne domu oraz inne ciążące ograniczenia. Raz wpisani do rejestru możemy mieć pewność, że nic bez naszej wiedzy nie może wydarzyć się z daną nieruchomością.


Małgorzata Wargocka
Dom w Hiszpanii: Co daje wpis do rejestru?