W odniesieniu do działań marketingu terytorialnego, wykorzystywane w ramach portalu narzędzia różnić się będą od tych, które z powodzeniem stosują podmioty prowadzące działalność komercyjną. W klasycznych koncepcjach zarządzania, marketing często rozpatrywany jest jako proces zarządzania, polegający na rozpoznawaniu, przewidywaniu i zaspokajaniu potrzeb klientów z uwzględnieniem uwarunkować społeczno – ekonomicznych. W odniesieniu do marketingu terytorialnego proces ten realizowany jest przez społeczności lokalne i organizacje publiczne, których celem jest wspieranie rozwoju ekonomicznego, turystycznego, urbanistycznego, społecznego i kulturowego danego regionu. Dynamiczny rozwój tej koncepcji związany jest m.in. z przenikaniem marketingowego sposobu myślenia oraz działania na pozakomercyjne sfery działalności, a także wzrost konkurencji i współzawodnictwa między poszczególnymi regionami, rejonami i gminami m.in. w pozyskiwaniu czynników rozwoju perspektywicznego. Powstała w ten sposób koncepcja marketingu terytorialnego zakładała rozszerzenie tradycyjnego podejścia do marketingu, który do tej pory kojarzony był z działalnością przedsiębiorstw. Podjęcie działań promocyjnych przez podmioty niedochodowe, w tym samorządy i urzędy wojewódzkie miało na celu podkreślenie walorów regionu, oraz wyróżnienie go na tle innych jednostek organizacyjno – przestrzennych. Działania marketingowe i promocyjne, realizowane na rzecz regionów wynikają również z faktu, że na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest wyraźny wzrost świadomości społecznej i ekonomicznej społeczeństwa, co wpływa m.in. na wzrost oczekiwań i wymagań członków wspólnot terytorialnych dotyczących jakości, dostępu do informacji oraz sposobów świadczenia usług publicznych.
Jako jedną z najchętniej wybieranych platform komunikacji marketingowej, promujące się miasta i regiony wybierają media społecznościowe, które ze względu na szeroki zasięg wśród użytkowników Internetu pozwalają nie tylko na realizowanie działań wizerunkowych, ale również na prowadzenie dialogu na rzecz poprawy działalności i funkcjonowania lokalnych społeczności i urzędów. Jednocześnie, coraz częściej samorządy w ramach swoich społecznościowych profili publikują nie tylko informacje kulturalne i wiadomości organizacyjne, ale również sięgają po wyspecjalizowane narzędzia e-promocji. Wykorzystywane w tym celu aplikacje na Facebooka mają realizować cele informacyjne, dostarczając ich użytkownikom wiedzy na temat projektów realizowanych w danym regionie oraz rozrywkowe, polegające na zainteresowaniu ich użytkowników, zwiększeniu ich zaangażowania w budowanie społeczności w ramach profilu oraz przedstawienia w atrakcyjny sposób informacji na temat danego regionu. Niejednokrotnie tego rodzaju narzędzia umożliwiają również ich użytkownikom powiązanie artykułów/aktualności z konkretnym miejscem na mapie oraz konkretną datą w kalendarzu, stanowiąc wirtualne źródło informacji na temat najważniejszych wydarzeń w regionie.
Aplikacje tworzone dla jednostek samorządu terytorialnego różnią się od tych, tworzonych dla marek komercyjnych. Główny nacisk kładziony jest tu na użyteczność rozwiązań, opartych zazwyczaj na zintegrowanym systemie CMS, pozwalającym z poziomu jednej platformy na zarządzenia wszystkimi przygotowanym aplikacjami. Systemy tego typu uwzględniając potrzeby samorządów mają ponadto charakter modułowy, umożliwiający stopniowe tworzenie i integrowanie w ramach systemu kolejnych aplikacji. Jak zauważa Michał Chołuj z Netface, główny nacisk w przypadku aplikacji na Facebooka, wspierających działania marketingu terytorialnego kładziony jest w szczególności na prostotę i minimalizm rozwiązań, co pozwala na skuteczne eksponowanie opcji kluczowych dla użytkownika, jak buttony call-to-action lub treści o podniesionej ważności. Zdecydowanie bardziej oszczędny interface, w porównaniu z aplikacjami o charakterze komercyjnym, pozwala zatem na poruszanie się po aplikacji bez rozpraszania uwagi użytkownika na elementy stojące niżej w hierarchii ważności.