Okazuje się jednak, że nie jest to do końca pewne. 10 sierpnia 2014 roku w życie wejdzie ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania części zawodów regulowanych. Część rozwiązań, które ministerstwo zawarło w ów projekcie, stoi w sprzeczności z ustawą deregulacyjną.
Nie wiadomo więc, czy rzeczywiście inżynierowie będą mogli budować małe budynki w miastach.