Narodowy Program Mieszkaniowy zakłąda, aby bardziej ubogie rodziny miały możliwość wynajęcia mieszkania. Rząd planue również umożliwić rodzinom oszczędzanie w kasach oszczędnościowo-budowlanych, ab w późniejszym czasie mogły wykupić mieszkanie na własność. Wielu specjalistów uważa ten pomysł za ambitny. Uchwała rządu w sprawie przyjęcia Programu jest już gotowa. Co więcej, niebawem ma ona zostać przyjęta.