O tym, w jaki sposób właściciele lokali gastronomicznych mogą zwiększyć, chociażby na określony czas, powierzchnie swoich lokali, możemy przeczytać chociażby na stronie Wrocławia: www.wroclaw.pl. Możliwość taką może dać nam Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM).

Niejednokrotnie powierzchnia lokali gastronomicznych, zwłaszcza w okresie letnim, nie jest wystarczająca aby pomieścić wszystkich klientów. Tych bowiem zawsze przybywa, kiedy na dworze świeci słońce i pogoda wprost zachęca do spożywania posiłków na łonie natury.

Pojawia się wówczas problem, ponieważ większość lokali gastronomicznych znajduje się w zamkniętych budynkach. Jak zatem zachęcić klientów, aby to właśnie w naszym lokalu postanowili zjeść posiłek? Najlepszym sposobem jest zorganizowanie zewnętrznego ogródka ze stolikami.

Pamiętajmy jednak, że takiego ogródka właściciele lokali gastronomicznych nie mogą wystawić na zasadzie samowoli.

W pierwszej kolejności muszą oni uzyskać zgodę od właściciela terenu. Jeśli lokal gastronomiczny znajduje się na gruncie Gminy Miasta, a co za tym stoi, na gruncie tym ma powstać sezonowy lokal gastronomiczny, to najemca lokalu musi złożyć wniosek do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Należy przy tym pamiętać, że sezon ogródkowy jest inny w każdym mieście. W przypadku Wrocławia trwa on od dnia 15 marca do 15 listopada każdego roku.
Co ważne, ogródek gastronomiczny stanowi część lokalu gastronomicznego. Nie może on zatem powstać w odległości od tego lokalu – musi stanowić jego nieodrębną część, swego rodzaju przedłużenie.

Podsumowując, jeśli ogródek sezonowy ma powstać na gruncie, który należy do Gminy Wrocław (przy założeniu, że pozostaje w obszarze Zarządu Zasobu Komunalnego, w obrębie Rynku, Sukiennic, Przejścia Garncarskiego, Przejścia Żelaźniczego i odcinka ul. Świdnickiej od Rynku do pl. Teatralnego oraz ul. Oławskiej – jak czytamy na stronie www.wroclaw.pl), to wniosek o wydanie takiego zezwolenia składa się w Zarządzie Zasobu Komunalnego.

Jeśli natomiast grunt nie należy do Gminy Wrocław, to osoba ubiegająca się o możliwość wystawienia sezonowego ogródka będzie musiała podpisać umowę na dzierżawę pasa drogowego. W takim wypadku Koordynator Plastyczny Wystroju Miasta i Wydział Inżynierii Miejskiej UM we Wrocławiu muszą wydać pozytywną opinię. Wniosek należy wówczas złożyć do ZDiUM.

Jak czytamy na stronie www.wroclaw.pl, do wniosku do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta należy dołączyć kilka niezbędnych dokumentów. Będzie to między innymi dokładny termin funkcjonowania ogródka (zakres dat), wymiary, jakie ten ogródek ma posiadać, szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji, wspomniana powyżej opinia Koordynatora Plastycznego Wystroju Miasta i Miejskiego Konserwatora Zabytków (w przypadku lokalizacji w strefie ścisłego nadzoru konserwatorskiego). Dodatkowo do wniosku należy dołączyć między innymi kopię wypisu z rejestru handlowego Sądu Gospodarczego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG. Konieczne będzie również zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze NIP.

Wprawdzie możliwość otworzenia sezonowego ogródka gastronomicznego wiąże się z koniecznością poświęcenia czasu na wypełnienie i skompletowanie potrzebnych dokumentów, jednak inicjatywa ta z cała pewnością jest opłacalna. Corocznie na wrocławskim rynku możemy przekonać się, jak chętnie klienci lokali gastronomicznych korzystają ze stolików ulokowanych na zewnątrz lokalu. Większa ilość gości z pewnością przełoży się na większy obrót lokalu.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN