Łódźki magistrat rozplanował tegoroczny budżet. Na dofinansowanie remontów zabytkowych nieruchomości na terenie miasta przeznaczonych zostało około 3,5 miliona złotych. Na dofinansowanie mogą liczyć wyłącznie nieruchomości, które nie stanowią własności komunalnej. Wnioski można składać w siedzinie Miejskiego Konserwatora Zabytków.