Z danych pochodzących z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w 2017 roku zostało zarejestrowanych prawie pół miliona nowych samochodów osobowych, aż o 16,9% więcej niż w 2016r. Oczywistym jest, iż miejsc parkingowych nie przybywa w tak spektakularnym tempie. Najgorsza sytuacja jest w centrach miast, nie sposób stworzyć dodatkowych miejsc parkingowych ze względu na zabudowę.

Obowiązek wyznaczenia miejsc postojowych został zapisany w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W myśl paragrafu 8, planując zagospodarowanie działki budowlanej, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Jednakże wymienione przepisy nie regulują ilości planowanych miejsc parkingowych.
W kolejnych zapisach rozporządzenia, autorzy odsyłają do zapisów do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ilość oraz sposób organizacji miejsc parkingowych musi być dostosowana do wymogów określonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, deweloper zobowiązany jest uwzględnić w projekcie budowlanym liczbę ora z lokalizację miejsc parkingowych zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji o warunkach zabudowy – mówi Jacek Kosiński z kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa dokładnie, jaki procent powierzchni przeznaczonej na inwestycję musi zajmować parking – w przypadku obiektów handlowych - lub ile miejsc parkingowych powinno przypadać na jedno mieszkanie. Jest to indywidualna kwestia władz danej miejscowości, wskaźniki te mogą się różnić nawet między osiedlami w obrębie jednego miasta, zwykle przyjmuje się jednak, że powinno to być minimum 120 miejsc postojowych na 100 mieszkań. Jest to wyzwanie oraz spore koszty dla deweloperów – praktycznie nie jest możliwe, aby udostępnienie miejsca parkingowego zwróciło koszty jego wybudowania. Do tego dochodzą przepisy określające, w jakiej odległości od budynku mogą zostać wyznaczone miejsca postojowe. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r., nowo wybudowane lub przebudowywane miejsca parkingowe powinny być o 20 cm szersze niż dotychczas – ich długość powinna wynosić 5 m, a szerokość 2,5 m. W przypadku miejsc dla osób niepełnosprawnych szerokość musi wynieść co najmniej 3,6 m. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zwiększa natomiast z 4 do 10 maksymalną liczbę miejsc postojowych, które znajdują się w odległości co najmniej 7 m od zabudowań.