Aż 94% firm, które już działają na nowych obszarach potwierdza słuszność swojej decyzji, a 96% zamierza wejście na kolejne rynki. 36% chce rozpocząć działania także za granicą, najchętniej w Niemczech (34% badanych). Największym zainteresowaniem przedsiębiorców w Polsce cieszą się województwa: mazowieckie (16%), śląskie (13%) i wielkopolskie (11%). 71% mikroprzedsiębiorców planuje poszerzenie działalności o nowe usługi lub produkty. Kwestie najważniejsze przed podjęciem decyzji to: popyt na ich usługi, możliwość rozwoju oraz lokalizacja.