Łączna wartość transakcji zawartych na polskim rynku nieruchomości komercyjnych wyniesie w bieżącym roku blisko  2-2,5 miliarda euro. Niestety, oznacza to spadek w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to inwestorzy wydali w tym sektorze ponad 2,75 mld euro. W ciągu trzech ostatnich lat spadają także maksymalne kwoty kredytów.  Według KPMG po optymistycznym ubiegłym roku,  w którym banki chętniej udzielały kredytów, wracamy do sytuacji z 2010 r, gdy na rynku panowała duża niepewność i obawy co do przyszłości. Jednocześnie banki konkurują ze sobą o najlepsze inwestycje, które będą gwarantować bezpieczny zysk.  Największą popularnością nadal cieszą się projekty biurowe. Mimo to, najwyższą wartość transakcji w tym roku osiągnie jednak sektor handlowy, z blisko  1 mld euro. W sektorze logistyczno-magazynowym szykuje się nowy rekord – wartość transakcji w bieżącym roku może osiągnąć poziom 350 – 400 mln euro, podczas gdy najlepszym wynikiem, jak dotychczas, w całej historii tego rynku był rok 2007 z kwotą 300 mln euro. Choć banki deklarują dużą gotowość finansowania projektów realizowanych w każdym sektorze, na ich wsparcie rzadko mogą liczyć firmy budujące hotele. Według raportu KPMG deweloperzy działający w tej branży mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie blisko  55 procent wartości inwestycji. Natomiast deweloperzy biur, galerii handlowych czy magazynów uzyskają kredyt przekraczający 65 procent wartości projektu , przy czym w sektorze biurowym wysokość wsparcia bankowego może przekroczyć nawet 70 procent wartości inwestycji.