Prowadzone będą w nim "badania strategiczne z punktu widzenia gospodarki kraju". Wybudowane od podstaw centrum będzie służyć aż czterem jednostkom - mechanicznemu technologicznemu, inżynierii środowiska i energetyki, inżynierii biomedycznej oraz instytutowi fizyki. Na wyposażenie otwartego gmachu uczelnia ma czas do 2014 roku, bo wtedy kończy się kolejny etap inwestycji rozpoczętej w 2009 roku. "Centrum będzie służyć nowoczesnym dziedzinom nauki. Będą się w nim między innymi kształcić studenci, którzy wybiorą na przykład inżynierię biomedyczną, nanotechnologię czy inżynierię materiałową" . Centrum będzie przygotowywać przyszłe kadry dla potrzeb gospodarki. Składa się ono z dwóch budynków. W siedmiokondygnacyjnej części znajdują się pomieszczenia dydaktyczno-naukowe, a w drugiej, trzykondygnacyjnej, pomieszczenia przeznaczone na laboratoria. Centrum wyposażono w system odzysku energii, system zasilania w energię ekologiczną pozyskiwaną z ogniw fotowoltaicznych (ogniw słonecznych) oraz energię cieplną z kolektorów słonecznych. Całkowity koszt inwestycji  wraz z wyposażeniem obiektu w specjalistyczną aparaturę  wyniesie ponad 75 mln zł. Projekt został dofinansowany z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wys. 57,8 mln zł.