Najwięcej respondentów uważa, że polska gospodarka znajduje się obecnie w kryzysie, przy czym 26 procent z nich  określa go jako głęboki. Zdaniem jednej piątej ankietowanych, bo tylko 19 procent gospodarka rozwija się,. Tylko  zaledwie 1 procent badanych określa ten rozwój jako dynamiczny. 4 proc. respondentów nie umiało zająć stanowiska na ten temat. W ocenie ponad połowy Polaków -53 proc. w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności pogorszą się jeszcze bardziej. Przeciwnego zdania jest tylko co dziesiąty badany – równe 10 proc., a jedna trzecia (33 proc.) respondentów uważa, że będzie mniej więcej tak samo jak obecnie. Z kolei 4 proc. badanych nie wypowiada się jednoznacznie w tej sprawie. Jak podkreśla TNS Polska, w porównaniu z poprzednim miesiącem nastroje społeczne we wrześniu znacznie pogorszyły się. O 5 punktów procentowych spadł udział respondentów optymistycznie oceniających sytuację w kraju, podczas gdy odsetek pesymistów wzrósł aż o 7 punktów procentowych. O tym, że kierunek zmian w Polsce jest dobry, częściej przekonane są nastolatki w wieku 15-19 lat (23 proc.), badani z wykształceniem średnim (18 proc.) i wyższym (21 proc.) , a także mieszkańcy dużych miast (100-500 tys. mieszkańców) - 19 proc. i powyżej 500 tys. - 18 proc.