SNB, bank centralny Szwajcarii podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Limit kursu franka utrzymał się na poziomie 1,20 za euro. Bank zapowiedział, że może skupować nieograniczoną ilość walut i nie dopuści do aprecjacji franka. Wg ostatniej prognozy SNB PKB Szwajcarii w 2012 roku wzrośnie o 1%, podczas gdy wcześniejsza prognoza mówiła o 1,5% wzroście.