NBP podał w komunikacie, że saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w lipcu 2012 było dodatnie i wyniosło 95 mln euro wobec 685 mln euro w czerwcu 2012 oraz wobec 299 mln euro w lipcu 2011. W ujęciu rocznym, do lipca 2012 włącznie napływ BIZ wyniósł 5,298 miliardów euro (6,895 miliardów euro rok wcześniej).