W II kwartale 2012 liczba udzielonych kredytów hipotecznych wzrosła zaledwie o 1,84%, a ich wartość zmalała o 1,53% w porównaniu do I kwartału br. – wynika z najnowszego raportu AMRON-SARFiN. Jest to pierwszy spadek na rynku kredytów od kilkunastu lat. Dane pokazują też, że zmniejszyła się średnia kwota kredytu. W II kwartale 2012 wyniosła ona 202 718 zł, co oznacza spadek o 3,17% w porównaniu do I kwartału. Średnia kwota kredytu w złotych jest jeszcze niższa - 189 000 zł. W ponad 1/3 nowo udzielanych kredytów wkład własny kredytobiorców mieści się w przedziale 20% - 50%. Zmniejszyła się liczba kredytów o wskaźniku LTV powyżej 80%, chociaż nadal stanowią prawie połowę ogólnej puli.