Wicepremier Waldemar Pawlak proponuje, żeby Specjalne Strefy Ekonomiczne działały w Polsce bezterminowo. Według obowiązujących obecnie przepisów mają funkcjonować tylko do 2020 roku. Tymczasem, dzięki SSE nowe miejsca pracy ma ponad 250 tys. mieszkańców regionów, w których powstały, a wartość inwestycji rozwijających się na ich terenie to około 80 mld zł – jak podaje Ministerstwo Gospodarki. Rząd przystąpił już do opracowania nowych regulacji prawnych.