Pierwszy z obiektów nowej dzielnicy Wrocławia - Promenad Wrocławskich, osiągnął swoją docelową bryłę oraz wygląd zewnętrzny. Elewacja klinkierowa nawiązuje do stojących dawniej na tym terenie budynków industrialnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Inwestorem jest firma Vantage Development SA.