Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przystąpiło do opracowania nowego prawa budowlanego. Obecne powstawało na początku lat 90-tych XX wieku i zawiera rozwiązania nie nadążające za rozwojem rynku. Ministerstwo zorganizowało prekonsultacje, dotyczące założeń do nowej ustawy, z udziałem przedstawicieli wszystkich zawodów i organizacji związanych z procesem budowlanym. Przewiduje się, że nowe prawo może być gotowe za rok, natomiast kodeks budowlany jeszcze później. (źródło: murator.pl)